Training Crisismanagement

Data voor deze training:
20 januari 2022

Van Handboek naar Praktijk: met de nadruk op preventie

Voorkom dat een issue een crisis wordt. Welke signalen zijn indicatoren? En welke zaken had u al in een vroeg stadium klaar moeten hebben? Leer in deze zeer praktische en interactieve training waar uw handboek nog aanscherping nodig heeft.  

Datumdonderdag 20 januari 2022
ProgrammaProgramma Training Crisismanagement
Investering€ 995,- excl. BTW
Locatieregio Apeldoorn (exacte locatie volgt nog)
Inschrijven Tot uiterlijk 3 weken voorafgaand (op volgorde van inschrijving)

Doel:

De training biedt u en uw organisatie een basis van waaruit u snel en strategisch kunt handelen in een tijd die gekenmerkt wordt door hectiek. Tijdens de training bieden experts u een gereedschapskist met instrumenten aan die afkomstig zijn uit crisiservaringen uit de praktijk. De kennis en praktijkvoorbeelden helpen u om tijdens een crisis zelf de regie te blijven voeren.

Doelgroep:

Bent u als professional actief in de FEED of FOOD? Als bestuurder, riskmanager, QA-manager, communicatieadviseur, marketeer, dierenarts, inspecteur, toezichthouder, auditor of belangenbehartiger? Dan is deze training interessant voor u. Crises worden beheerst met inbreng vanuit verschillende disciplines waarbij een effectieve onderlinge interactie centraal staat. De training gaat nadrukkelijk in op deze multidisciplinaire aanpak.

Na afloop van de training:

  • bent u bekend met wettelijke kaders
  • weet u welke verantwoordelijkheid uw organisatie heeft en welke rol de bevoegde autoriteiten spelen
  • weet u hoe u een effectieve samenwerking met stakeholders creëert (NVWA, ketenpartners, etc)
  • kent u de verschillende fasen van een crisis en de bijbehorende sturingsmechanismen
  • heeft u praktische handvatten om crisismanagement in te bedden in uw eigen organisatie
  • weet u communicatie doeltreffend in te zetten

Een deel van de middag bestaat uit een crisissimulatie. U ervaart aan den lijve wat er allemaal op u afkomt en hoe een situatie snel kan veranderen. Slaagt u er in om snel een crisisdiagnose te doen en strategische uitgangspunten te formuleren? Welke praktische stappen zet u als eerste en heeft de informatie daarvoor paraat? U zult zien dat u – ondanks het uitzonderlijke karakter van een crisis – hiermee toch regie kunt voeren.

<< Dit zeggen deelnemers over de training >>

De training wordt op 20 januari 2022 voor de zesde keer georganiseerd.

Film van de training in 2018 

De docent(en) bij deze training:

Frank Peters

Frank Peters is meer dan 30 jaar actief in de communicatieadvieswereld en gespecialiseerd in reputatiemanagement, issuemanagement en crisiscommunicatie.

U ontvangt het boek Mediatraining voor iedereen van Frank Peters.

Pieter Cloo
De rode draad door de loopbaan van Pieter Cloo is crisismanagement. Pieter Cloo is een ervaren crisismanager. Betrokken bij 40 crises bij publieke en private ondernemingen/organisaties waaronder landbouw.
Glenn Schoen
Glenn Schoen is een zeer ervaren en internationaal erkend specialist in het trainen en adviseren van bedrijven bij het voorbereiden op en ondersteunen tijdens crisissituaties.