Training Crisismanagement

Data voor deze training:

Van Handboek naar Praktijk: met de nadruk op preventie

Fraude, dierziekten, protesten, verontreiniging, brand of een inval. Zomaar een kleine greep uit de problemen die uw organisatie acuut kunnen ontregelen. Voorkom dat een issue een crisis wordt. Welke signalen zijn indicatoren? En welke zaken had u al in een vroeg stadium klaar moeten hebben? Leer in deze zeer praktische en interactieve training waar uw handboek nog aanscherping nodig heeft.  

FolderFolder Training Crisismanagement
ProgrammaProgramma Training Crisismanagement
Investering€ 995,- excl. BTW
Locatieregio Apeldoorn (exacte locatie volgt nog)
DeelnemersMinimaal 8 – maximaal 20
InschrijvenTot uiterlijk 3 weken voorafgaand (op volgorde van inschrijving)

Doel

De training biedt u en uw organisatie een basis van waaruit u snel en strategisch kunt handelen in een tijd die gekenmerkt wordt door hectiek. Tijdens de training bieden experts u een gereedschapskist met instrumenten aan die afkomstig zijn uit crisiservaringen uit de praktijk. De kennis en praktijkvoorbeelden helpen u om tijdens een crisis zelf de regie te blijven voeren.

Doelgroep

Bent u bestuurder, riskmanager, QA-manager, communicatieadviseur, marketeer, dierenarts, inspecteur, toezichthouder, auditor of belangenbehartiger? Dan is deze training interessant voor u en uw collega. Crises worden beheerst met inbreng vanuit verschillende disciplines waarbij een effectieve onderlinge interactie centraal staat. De training gaat nadrukkelijk in op deze multidisciplinaire aanpak.

Na afloop van de training kent de deelnemer:

 • eisen en inhoud een crisishandboek;
 • de specifieke risico’s voor de eigen organisatie inclusief prioriteiten;
 • de eigen stakeholders door middel van een interactieve arena-analyse;
 • de voorwaarden voor een effectieve crisisorganisatie;
 • de verschillende rollen in het crisisteam;
 • de voorwaarden voor goede procescommunicatie.

Na afloop van de training is de deelnemer in staat:

 • een eigen werkplan voor crisismanagement te vervaardigen;
 • het eigen crisishandboek te optimaliseren;
 • een trainingsplan te formuleren voor het eigen crisisteam.

Programma

De training begint om 9.00 uur en eindigt om 17.00 uur met een informele afsluiting.

Onderwerpen:

 • Risicomanagement & Organisatie: Het verschil tussen proactief of reactief zijn in een crisis
 • Risico’s en Stakeholders: Identificeren en prioriteren
 • Effectieve crisisorganisatie
 • Crisismanagement: Regie op crisis
 • Crisissimulatie: zelf aan de slag
  Een deel van de middag bestaat uit een crisissimulatie. U ervaart aan den lijve wat er allemaal op u afkomt en hoe een situatie snel kan veranderen. Slaagt u er in om snel een crisisdiagnose te doen en strategische uitgangspunten te formuleren? Welke praktische stappen zet u als eerste en heeft de informatie daarvoor paraat? U zult zien dat u – ondanks het uitzonderlijke karakter van een crisis – hiermee toch regie kunt voeren.
 • Het handboek: eisen & inhoud
 • Leiding geven aan een crisis(team)

Leermateriaal

Als leermateriaal ontvangt u het boek Crisiscommunicatie voor iedereen van Frank Peters.

<< Dit zeggen deelnemers over de training >>

De training wordt sinds 2015 georganiseerd.

Film van de training in 2018 

De docent(en) bij deze training:

Frank Peters

Frank Peters is directeur bij communicatieadviesbureau Virtus Communications. Hij is meer dan 30 jaar actief in de communicatie-advieswereld en gespecialiseerd in reputatiemanagement, issues-management en crisis-communicatie. Frank is auteur van verschillende boeken over crisiscommunicatie en reputatiemanagement, waaronder 'Reputatie Onder Druk.' Hij adviseert opdrachtgevers zoals FrieslandCampina, LTO Nederland, de Nederlandse Zuivelorganisatie, Robeco, Radboud-UMC en Achmea.

Pieter Cloo
De rode draad door de loopbaan van Pieter Cloo is crisismanagement. Pieter Cloo is een ervaren crisismanager. Betrokken bij 40 crises bij publieke en private ondernemingen/organisaties waaronder landbouw.
Glenn Schoen
Glenn Schoen is een ervaren en internationaal erkend specialist in het trainen en adviseren van tientallen bedrijven, overheidsonderdelen en internationale instellingen bij het voorbereiden op en ondersteunen tijdens crisissituaties, van Nederlandse, Britse, Duitse, Zweedse en Amerikaanse multinationals tot onderdelen van de VN en de Nederlandse overheid. Hij geeft regelmatig tekst en uitleg bij crisissituaties in de media, waaronder al meer dan 25 jaar op CNN. Auteur van het boek: "Code Black: 50 Lessons in Crisis Management for Effective Leadership"