Training Crisismanagement

Data voor deze training:
21 maart 2019

Een incident komt altijd onverwacht. Als u niet daadkrachtig en adequaat reageert, kan een incident ontaarden in een crisis. De reputatie van uw organisatie kan daarbij blijvend schade oplopen. Hoewel elke crisis uniek is, blijkt dat een goede voorbereiding de impact van een crisis kan beperken.

De training wordt op 22 maart 2018 voor de vierde keer georganiseerd.

Film van de training in 2018

<< Dit zeggen deelnemers over de training >>

Aan het programma en de folder voor 2019 wordt gewerkt.
Voor het programma van 2018: klik hier. Voor de folder van 2018: klik hier.

Van Handboek naar Praktijk

De training biedt u en uw organisatie een basis van waaruit u snel en strategisch kunt handelen in een tijd die gekenmerkt wordt door hectiek. Tijdens de training bieden experts u een gereedschapskist met instrumenten aan die afkomstig zijn uit crisiservaringen uit de praktijk. De kennis en praktijkvoorbeelden helpen u om tijdens een crisis zelf de regie te blijven voeren.

Doelgroep:

Bent u als professional actief in de FEED of FOOD? Als bestuurder, riskmanager, QA-manager, communicatieadviseur, marketeer, dierenarts, inspecteur, toezichthouder, auditor of belangenbehartiger? Dan is deze training interessant voor u. Crises worden beheerst met inbreng vanuit verschillende disciplines waarbij een effectieve onderlinge interactie centraal staat. De training gaat nadrukkelijk in op deze multidisciplinaire aanpak.

Na afloop van de training:

  • bent u bekend met wettelijke kaders
  • weet u welke verantwoordelijkheid uw organisatie heeft en welke rol de bevoegde autoriteiten spelen
  • weet u hoe u een effectieve samenwerking met stakeholders creëert (NVWA, ketenpartners, etc)
  • kent u de verschillende fasen van een crisis en de bijbehorende sturingsmechanismen
  • heeft u praktische handvatten om crisismanagement in te bedden in uw eigen organisatie
  • weet u communicatie doeltreffend in te zetten

Door het kleinschalige karakter van deze training krijgt u de ruimte om de effectiviteit van uw eigen strategie te toetsen. In een kleine groep werkt u zelf een ‘worst case scenario’ uit. Slaagt u erin om snel een crisisdiagnose uit te voeren en strategische uitgangspunten te formuleren? U zult ervaren dat u door een effectieve voorbereiding – ondanks het uitzonderlijke karakter van een crisis – in staat bent om met crisismanagement doordacht te handelen en de gevolgen te beperken.

Investering € 895,- excl. BTW.
Inschrijven voor 1 maart 2019, op volgorde van aanmelding.

Meer informatie (achtergrond, tijden, locatie): klik hier.

De docent(en) bij deze training:

Frank Peters
Frank Peters is meer dan 30 jaar actief in de communicatieadvieswereld en gespecialiseerd in reputatiemanagement, issuemanagementen crisiscommunicatie.
Hennie de Haan
Hennie de Haan is voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. De enorme crisis in de pluimveehouderij die werd veroorzaakt door fipronil heeft haar vanaf juli 2017 een bekende Nederlander gemaakt. Haar ervaringen deelt ze met de deelnemers.
Glenn Schoen
Glenn Schoen is een zeer ervaren en internationaal erkend specialist in het trainen en adviseren van bedrijven bij het voorbereiden op en ondersteunen tijdens crisissituaties.