Futures and options markets are used as a source of information and as an instrument to hedge risks in the event of large price fluctuations and to improve the operating result. But how do futures and options markets really work and how can you (optimally) use them yourself?

Learn how futures markets function and how to use them;
Evaluate and optimize your strategy;
Experience how risk management can improve your operating result.


The training courses offer a complete program for professionals who are involved in their work with the trade in goods, or trade on the futures and options markets. Our training courses are aimed at buyers, traders, management, policy officers and anyone involved in trading commodities and / or investing in these markets.

Termijn- en optiemarkten worden gebruikt als informatiebron en als instrument om risico’s af te dekken bij grote prijsfluctuaties en om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Maar hoe werken termijn- en optiemarkten nu echt en hoe kunt u ze zelf (optimaal) gebruiken?

  • Leer hoe de termijnmarkten functioneren en hoe u deze kunt gebruiken;
  • Evalueer en optimaliseer uw strategie;
  • Ervaar hoe u door riscomanagement uw bedrijfsresultaat kunt verbeteren.

In de (Engelstalige) trainingen wordt een compleet programma aangeboden voor professionals die in hun werk te maken hebben met de handel in goederen, of handelen op de termijn- en optiemarkten. Onze trainingen zijn gericht op inkopers, handelaren, directie, beleidsmedewerkers en iedereen die betrokken is bij het handelen in grondstoffen en/of het beleggen in deze markten.

<<What our participants say / Dit zeggen de oud deelnemers>>

<< RECENT IN DE PERS / Vakbladen (in Dutch)>>

The academy offers the courses in three levels.
The training courses can also be followed as one course:

[trainingen cat=”crma”]